در حال بارگذاري

Title

اخطار

بدينوسيله به اطلاع مي رساند اعمال جراحي کاتاراکت به علت خرابي دستگاه فيکو کنسل ميباشد.از مراجعين محترم درخواست مي گردد که به درمانگاه مراجعه ننمايند.

بيمارستان امام خميني (ره) اروميه

بيمارستان امام خميني (ره) اروميه در سال 1374 به دست رياست جمهور وقت افتتاح گرديد . و در روز سوم خرداد سال 1375 با ظرفيت اسمي 298 تختخوابي با دو بخش جراحي عمومي مردان و زنان و درمانگاه عمومي بصورت رسمي مورد بهره برداري قرار گرفت . در حال حاضر بامساحت بالغ بر 6000 متر مربع و حدود 1200 نفر پرسنل ،450 تخت فعال درقالب 19 بخش بستري، اورژانس ،اتاق هاي عمل،واحدهاي پاراکلينيک، واحدهاي اداري بعنوان بزرگترين مرکزدر ارائه خدمات آموزشي و درماني و پژوهشي و مرکز تروما در سطح استان بوده و پذيراي بيماران مختلف از سراسر کشور و کشورهاي همسايه مي باشد .

درمانگاه اين مرکز داراي 23 مطب و پزشک متخصص و فوق تخصص ، آزمايشگاه، راديولوژي، سونوگرافي و واحدهاي پاراکلينيکي بوده که در دو شيفت صبح و عصر فعاليت مي نمايد..

ارتوپدي ارولوژي اعصاب وروان بي هوشي بينائي سنجي
تغذيه جراحي اعصاب جراحي پلاستيك جراحي توراكس جراحي عمومي
داخلي اعصاب دندانپزشك روماتولوژي ريه طب فيزيکي
عفوني عمومي فك و صورت قلب كلينيك درد
خون داخلي گوارش گوش حلق بيني نفرولوژي
غدد چشم