سامانه نوبت دهی درمانگاه


بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

اوقات كاري پزشكان در طي يك هفته

جهت مشاهده ساعات كاري هر پزشك از تاريخ امروز به مدت يك هفته، بر روي پزشك مورد نظر كليك نماييد. (ساعات كاري پزشك بر اساس روزهاي تعطيل و ايام تعطيل پزشكان در نظر گرفته شده است)

ارتوپدي

 • دكتر تبريزي
 • دكتر صفري
 • دكتر ميرزاطلوعي
 • دکتر طالب
 • دکتر نوائي فر

ارولوژي

 • دكتر عليزاده
 • دکتر طيبي آذر
 • دکتر فارغي

بينائي سنجي

 • كارشناس بينائي سنجي

تغذيه

 • کارشناس تغذيه

توراكس

 • دكتر رضائي
 • دكتر صالحي
 • دكتر محمودلو

جراحي اعصاب

 • دكتر رضاخواه
 • دكتر قاسمي

جراحي پلاستيك

 • دكتر رنجبري

جراحي عمومي

 • دكتر انشائي
 • دكتر حسن خاني
 • دکتر پاکزاد

چشم

 • دكتر سليمي
 • دكتر صعودي
 • دكتر صمدي
 • دكتر مترجمي زاده
 • دكترصبا اصغري
 • دکتر بنفشه افشان

خون

 • دكتر اصغري
 • دكتر عيشي
 • دکتر روستا
 • دکترسعيد رضوي

داخلي اعصاب

 • دكتر موسي الرضائي
 • دكتر نظرباغي
 • دكتر نوروززاده

داخلي ديابت

 • دکتر برادران صفا

روماتولوژي

 • دكتر آغداشي
 • دکتر سيد مرداني
 • دکتر وثوقيان

ريه

 • دکتر بروفه

طب فيزيکي

 • دكتر حق وردي

عمومي

 • دكتر درمانگاه اورژانس

غدد

 • دكتر هوشمند
 • دكترندا وليزاده
 • دکتر ابراهيم محمدي
 • دکتر زاهدي

فك وصورت

 • دکتر نوژن

فلوشيپ سوختگي وترميمي

 • دکتر کاظم زاده

فلوي يوروانكولوژي

 • دكتر صدري

قلب

 • دكتر فرامرزپور

كلينيك درد

 • دكتر نصيري

گوارش

 • دكتر پاشايي
 • دکترعلي جعفري حيدرلو

گوش حلق بيني

 • دكتر رضا ثمره اي
 • دكتر روشني
 • دکتر سيد اشرفي

نفرولوژي

 • دكتر مخدومي
 • دکتر ميوه فروشان

لطفا منتظر بمانيد