سامانه نوبت دهی درمانگاه


بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

اوقات كاري پزشكان در طي يك هفته

جهت مشاهده ساعات كاري هر پزشك از تاريخ امروز به مدت يك هفته، بر روي پزشك مورد نظر كليك نماييد. (ساعات كاري پزشك بر اساس روزهاي تعطيل و ايام تعطيل پزشكان در نظر گرفته شده است)

ارتوپدي

 • دكتر تبريزي
 • دكتر صفري
 • دكتر ميرزاطلوعي
 • دکتر طالب
 • دکتر نوائي فر

ارولوژي

 • دكتر عليزاده
 • دكتر فرشيد
 • دکتر اقبال
 • دکتر طيبي آذر

بينائي سنجي

 • كارشناس بينائي سنجي

توراكس

 • دكتر رضائي
 • دكتر صالحي
 • دكتر محمودلو

جراحي اعصاب

 • دكتر مهدخواه

جراحي پلاستيك

 • دكتر رنجبري

جراحي عمومي

 • دكتر انشائي
 • دكتر حسن خاني
 • دکتر پاکزاد
 • دکتر مسعودي

چشم

 • دكتر مترجمي زاده
 • دكترصبا اصغري

خون

 • دكتر اصغري
 • دكتر عيشي
 • دکتر اسلام پور
 • دکتر روستا
 • دکترسعيد رضوي

داخلي اعصاب

 • دكتر اميري
 • دكتر موسي الرضائي
 • دكتر نظرباغي
 • دكتر نوروززاده

داخلي ديابت

 • دکتر برادران صفا

روماتولوژي

 • دكتر آغداشي
 • دکتر سيد مرداني
 • دکتر وثوقيان

ريه

 • دکتر ربيعي پور

طب فيزيکي

 • دكتر حق وردي

عمومي

 • دكتر درمانگاه اورژانس

غدد

 • دكتر هوشمند
 • دكترندا وليزاده
 • دکتر ابراهيم محمدي
 • دکتر زاهدي

فلوشيپ سوختگي وترميمي

 • دکتر کاظم زاده

فلوي يوروانكولوژي

 • دكتر صدري

كلينيك درد

 • دكتر نصيري

گوارش

 • دكتر پاشايي
 • دکترعلي جعفري حيدرلو

گوش حلق بيني

 • دكتر رضا ثمره اي
 • دکتر اسماعيل زاده

نفرولوژي

 • دكتر مخدومي
 • دکتر ميوه فروشان

لطفا منتظر بمانيد