در حال بارگذاري

اوقات كاري درمانگاه در طي يك هفته

ساعات كاري پزشك بر اساس روزهاي تعطيل و ايام تعطيل پزشكان در نظر گرفته شده است.
جهت مشاهده  ليست ساعات كاري درمانگاه بر روزهاي هفته كليك نماييد.

ايام هفته
شنبه يكشنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه

روز هفته ط³ظ‡ ط´ظ†ط¨ظ‡
شيفت صبح شيفت عصر