در حال بارگذاري

اوقات كاري پزشكان در طي يك هفته

ساعات كاري پزشك بر اساس روزهاي تعطيل و ايام تعطيل پزشكان در نظر گرفته شده است.
- جهت مشاهده ساعات كاري هر پزشك از تاريخ امروز به مدت يك هفته ، بر روي پزشك مورد نظر كليك نماييد.

 

روزهاي كاري ط¯ظƒطھط± ط¯ط±ظ…ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆط±عکط§ظ†ط³
روز هفته شيفت اول شيفت دوم تاريخ