در حال بارگذاري

اوقات كاري پزشكان در طي يك هفته

ساعات كاري پزشك بر اساس روزهاي تعطيل و ايام تعطيل پزشكان در نظر گرفته شده است.
- جهت مشاهده ساعات كاري هر پزشك از تاريخ امروز به مدت يك هفته ، بر روي پزشك مورد نظر كليك نماييد.

 

روزهاي كاري ط¯ع©طھط±ط¹ظ„ظٹ ط¬ط¹ظپط±ظٹ ط­ظٹط¯ط±ظ„ظˆ
روز هفته شيفت اول شيفت دوم تاريخ