در حال بارگذاري

سيستم نوبت دهي تلفني درمانگاه

براي رفاه حال مراجعين محترم و صرفه جويي در وقت و هزينه آنان نوبت دهي درمانگاه اين مرکز از طريق رزرو تلفني هم ميسر مي باشد . 

نام درمانگاه شماره تلفن
گـوارش 3485323

مراحل دستورالعمل
مرحله يك بعد از درخواست اپراتور كد ملي بيمار را بدقت وارد نموده و كليد * را فشار دهيد .
مرحله دوم در صورتيكه كد ملي را اشتباه وارد نمائيد پيغام : ( كدملي شما نامعتبر مي باشد ) را خواهيد شنيد و يا اگر براي يك پزشك دوباره در همان روز نوبت رزرو نمائيد پيغام : (‌كد ملي شما تكراري مي باشد ) را خواهيد شنيد و از رفتن به مراحل بعد باز خواهيد ماند.
مرحله سوم در مرجله سوم نام پزشك موردنظر خود را با زدن شماره اعلام شده از طرف اپراتور انتخاب و با فشار دادن كليد * تاييد پس از انتخاب نام پزشك ، روز موردنظر را انتخاب و با زدن كليد * تائيد نماييد سپس شيفت صبح يا عصر را با زدن شماره مربوط به هر كدام انتخاب و با زدن كليد * تاييد نماييد. در صورت پر نبودن روز انتخاب شده توسط شما رزرو با موفقيت انجام خواهدشد و پيغام (نوبت شما با موفقيت رزرو شد ) را خواهيد شنيد .
تذكر مهم 1- در پايان هر مرحله با زدن كليد * عمليات تاييد و به مرحله بعد خواهيد رفت .
2- در صورت فشار ندادن كليد *در پايان هر عمليات از رفتن به مرحله بعد باز خواهيد ماند .
3 - اگر بعد از تماس و برقراري ارتباط يك دقيقه بدون انجام كاري منتظر بمانيد ارتباط شما قطع خواهد شد و مي بايست كليه مراحل را از ابتدا تكرار نمائيد .
4 - هنگام مراجعه به درمانگاه ارائه كارت ملي بيمار الزامي است پس هنگام وارد نمودن كد ملي بيمار نهايت دقت را بعمل آوريد .
5- در صورت اشتباه وارد نمودن كد ملي از ارائه نوبت معذور خواهيم بود . در صورت پر بودن تمامي وقت ها همان روز از ساعت 12 شب به بعد مجددا اقدام نمائيد .